KOWAL villl göra din fastighet till en "green building" där du som ansvarsfull fastighetsägare gör ditt bästa för miljön genom energibesparing.

KOWAL, ett konsultbolag med intriktning att förbättra inomhusmiljön.

KOWAL arbetar i projektform tillsammans med sina entreprenörer som är specialister på sina områden.

• Energibesparing i fastigheten blir också ekonomisk besparing för fastighetsägare och hyresgäst. 
Detta genom energibesparing som innebär att vi ser över ventilation och el-installationer.

• Hyresvärd och hyresgäst gör besparingar för ekonomi och miljö.

• Fastigheten blir också miljöklassificerad som "green building".

 

 

 


© 2012-2023 Kowal Konsult AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis