Kjell Svensson
Ingenjör med mångårig erfarenhet inom byggbranschen.

 

Vi väljer bara de underleverantörer som är de främsta inom sina specialistområden.

Tillsammans kan vi ge dig svar på frågan
"Varför ska du miljö och energieffektivisera din fastighet"

Byggnadens konstruktion och tekniska installationer har stor betydelse för energiåtgången. Ljus och luft är andra faktorer. Enkla åtgärder ger stora besparingar och bättre arbetsmiljö.

 

Vi ser helheten och erbjuder dig hjälp hela vägen från energideklaration och projektering till att genomföra förbättringarna.


Du kommer att uppnå en betydande ENERGIBESPARING
och dessutom

•    Värdeökning
•    Signalvärde (ditt engagemang märks)
•    Bättre inomhusklimat ger nöjda hyresgäster
•    Minskade kostnader med bättre driftsnetto

 


© 2012-2021 Kowal Konsult AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis