ENERGISPARPROJEKT för BALDER AB SISJÖN Högsbo 35:1

 

INVENTERING OCH ANALYS

Under ombyggnad av försäljningslokaler kunde man här konstatera att fastighetens befintliga värme-och ventilationsanläggningar är otidsenliga och ur energisynpunkt mycket oekonomiska samt att man bör byta armaturen till ledbelysning.

Dessa åtgärder ger stora ekonomiska besparingar för fastighetsägare och hyresgäst.

Även ur miljösynpunkt uppnår man betydande positiva effekter som minskade CO2 ekvivalenter för fjärrvärme och elförbrukning. Man uppnår också minskning av elenergi samt minskat användande av kvicksilver.

UTFÖRANDE OCH FÄRDIGSTÄLLANDE

Tillsammans med våra underleverantörer arbetar vi nu i projektet och beräknar hålla vår tidsplan.

RESULTAT

Dessa åtgärder ger också fastighetsägaren möjlighet att certifiera fastigheten till ”Green Building”. Det visar på engagemang från fastighetsägarens sida och säkerställer en bra inomhusmiljö för hyresgästen. Fastighetsägaren säkerställer sig också för framtida krav från omvärlden på miljö .

 


© 2012-2022 Kowal Konsult AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis