VI SER HELHETEN

Vi erbjuder projektledning och tar hand om dina energiprojekt från inventering av fastigheten, analys genom utförande till färdigställande och uppföljning.

Med mångårig erfarenhet och tillsammans med våra utvalda leverantörer

  • Förbättra din arbetsmiljö genom att se över ventilation- och elinstallation
  • Garantera en betydande ekonomi och energibesparing med rätt  belysning
  • Ansöka om miljöcertifikat för  "Green Building" som visar ditt  engagemang 

 


© 2012-2022 Kowal Konsult AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis