INVENTERING

Inventering av nuläget som ger en översikt och underlag för vidare utredning.

 

ANALYS 

Att genom analys och kalkyler säkerställa att de förbättringar vi kan göra är genomförbara hos er.

 

UTFÖRANDE

Entreprenaden utförs under vår projektledning från planering till färdigställande.

 

FÄRDIGSTÄLLANDE

Vi säkerställer entreprenaden genom att vara med till slutbesiktning.

 

UPPFÖLJNING

Genom uppföljning säkerställer vi driften av och utlovad energisbesparing på fastigheten/anläggningen.

 

RESULTAT

Med rätt belysning och rätt ventilation sänker du din energiförbrukning med upptill 80% och därmed  sänker du också dina energikostnader.

Med miljöcertifikat ”Green Building” som visar på ditt engagemang.

 


© 2012-2022 Kowal Konsult AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis